Terma & Syarat

Selamat datang ke kedai dalam talian laman web White Houze Food Sdn Bhd. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna White Houze Food Sdn Bhd. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di www.bignuts.my

 

Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa White Houze Food Sdn Bhd mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, White Houze Food Sdn Bhd akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

Kandungan Laman & Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain, "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, perdagangan pakaian dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh White Houze Food Sdn Bhd.

 

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas kepada www.bignuts.my akan kekal sebagai hak milik White Houze Food Sdn Bhd.

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada www.bignuts.my akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari yang lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

 

informasi produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

 

Surat berita

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa White Houze Food Sdn Bhd boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

 

Ganti rugi

Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan White Houze Food Sdn Bhd tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

 

Pautan ke tapak lain

Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. www.bignuts.my tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana laman web sedemikian jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

 

Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di www.bignuts.my yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak "Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik".

Penamatan

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www. bignuts.my . Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa.